Avís legal

Avís legal

Protecció de dades. - La CAMBRA DE COMERÇ I INDÚSTRIA FRANCESA DE BARCELONA li fa saber que la seva adreça de correu electrònic i la resta de les seves dades de caràcter personal es faran servir en el marc de la nostra relació i per poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries perquè ens puguem relacionar amb vostè, la qual cosa ens permet fer ús de la seva informació dins de la legalitat. De la mateixa manera, podran tenir coneixement de la seva informació les entitats que necessitin accedir-hi per tal que li puguem prestar els nostres serveis. Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre les lleis aplicables ens hi obliguin. En qualsevol moment es pot adreçar a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, per rectificar-la si és incorrecta i per eliminar-la un cop finalitzada la nostra relació. També té dret a sol·licitar que es traspassi la seva informació a una altra entitat (portabilitat de les dades). Per tal d’exercir qualsevol d’aquests drets, ha d’enviar una sol·licitud per escrit i una fotocòpia del seu DNI a la nostra adreça: CAMBRA DE COMERÇ I INDÚSTRIA FRANCESA DE BARCELONA, Passeig de Gràcia, 2, CP 08007, BARCELONA (Barcelona). Si considera que els seus drets han estat desatesos, pot formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Confidencialitat. - El contingut d’aquesta comunicació i el de tota la documentació annexa és confidencial i s’adreça al seu destinatari. Si vostè no n’és el destinatari, li preguem que ens ho faci saber, que s’abstingui de comunicar el contingut a tercers i que, en comptes d’això, el destrueixi.

Exempció de responsabilitat. - L’enviament d’aquesta comunicació no comporta l’obligació per part del remitent de controlar l’absència de virus, cucs, troians i/o qualsevol altre programa informàtic que pugui causar algun dany; és responsabilitat del destinatari disposar de les eines de maquinari i programari necessàries per garantir tant la seguretat del seu sistema d’informació com la detecció i eliminació de programes informàtics d’aquesta mena. La CAMBRA DE COMERÇ I INDÚSTRIA FRANCESA DE BARCELONA no és responsable dels danys i perjudicis que aquests programes informàtics puguin ocasionar al destinatari.

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Linkedin
Fermer

Devenir membre

Découvrez les avantages de la Chambre française